Cene Potovanja Zunaj Evrope

 Vsi vemo, da cene niso povsod enake in da bo za enake storitve popotnik v dragih (razvitih) državah plačeval tudi po nekajkrat toliko kot v cenenih (nerazvitih). 
Tudi v isti državi cene niso povsod enake: v glavnih mestih in v turističnih krajih boš za hrano in prenočišče plačeval precej več kot kje drugje, za turistične avtobuse pa nekajkrat več kot za domače. Izjema so neturistični kraji, ki imajo le po en hotel, ki dostikrat izkorišča monopolni položaj in »nabije« cene. Res pa je tudi, da boš za višjo ceno največkrat dobil tudi boljše storitve - vprašanje je le, ali jih tudi želiš in potrebuješ. 
Janin (se nadaljuje)