Letalske družbe - tako in drugače 11


* GULF AIR (arabski Zaliv): 
-  Get Used To Late Flights And Incorrect Reservations (navadi se na zakasnitve in napačne rezervacije)
-  Great Udders Loosely Flung About In Rotation (velika vimena mahajo naokoli)
* Grški OLYMPIC: 
-  Onassis Likes Your Money Paid In Cash (Onassis hoče tvojo gotovino)
* HENSON – 
- Horrible Engines Never Seem To Operate Normally (obupni stroji nikoli ne delujejo normalno)
* Honduraški SAHSA (Servicio Aereo Honduras SA): 
-  Stay At Home, Stay Alive (če ostaneš doma, boš preživel)
(se nadaljuje)