Letalske družbe - tako in drugače 9


Belgijska SABENA si je prislužila še slabši naziv:
-  Such A Bloody Experience Never Again (nikoli več take preklete izkušnje).

Brazilski VARIG:
-  Virgins Are Rare In Glasgow (v Glasgovu je malo devic)
-  Vampires Always Revell In Gore (vampirji vedno pijejo sunkovito)
-  Vomit At Regular Intervals Gracefully (uglajeno bruhanje v rednih presledkih)

CAT - Crashes After Takeoff (trešči po vzletu)

CONDOR: Customers Of Neckermann Delay On Request (neckermannove stranke kasnijo po naročilu)

CSA - Czechs Smashing Airplanes (Čehi razbijajo letala) 

Letalske družbe - tako in drugače 8

Avstrijski AUA (Austrian Airlines):
-  Almost Unknown Airline (skoraj neznana let. družba)

BCAL (British Caledonian):
-  Bad Catering, Always Late (slaba hrana, vedno zamujajo)

Britanski BOAC (British Overseas Airways Corp.):
-  Bring Over American Cash (prinesi ameriško gotovino)
-  Better On A Camel (bolje na kameli)
-  Bloody, Old And Careless (preklet/krvav, star in brezbrižen)
-  Blast Off And Crash (eksplodiraj in trešči)
-  British Overseas Air Catastrophes
(se nadaljuje)